Algemeen

Vaventis, ook bekend onder de merknaam Fresh-r, gaat secuur om met de verwerking van uw gegevens. U bent er als klant van verzekerd, dat Vaventis zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat de opslag van uw gegevens streng beveiligd is. Hieronder vindt u de spelregels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Dit Privacy Statement heeft betrekking op alle diensten van Vaventis en legt uit wat we doen met uw gegevens en welke keuzes u heeft in het gebruik van deze gegevens.

Waarvoor verwerkt Vaventis gegevens?

Dienstverlening

Vaventis verwerkt uw persoons- en verkeersgegevens om producten en diensten te kunnen leveren bijvoorbeeld het in behandeling nemen van aanvragen, het opstellen van ventilatieplannen, het offreren, het installeren, het opbouwen van verbindingen, het factureren en het controleren van de juiste werking, het afhandelen van eventuele storingsmeldingen of klachten. Daartoe is verwerking van deze gegevens noodzakelijk.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of op verzoek van klant

Op grond van de wet is Vaventis verplicht om uw gegevens te bewaren de zogenaamde bewaarplicht. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens nodig hebben voor de levering van een dienst. Als een monteur bij u langs komt, wordt door deze door Vaventis ingeschakeld.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Vaventis bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Aan- en afmelden voor boodschappen

Klanten van Vaventis kunnen zich op ieder moment aan- en afmelden voor het ontvangen van bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrief.

Welke gegevens verwerkt Vaventis?

Vaventis verwerkt persoonsgegevens en verkeersgegevens van zijn klanten. Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Vaventis of worden verwerkt onder toezicht van deze medewerkers. Indien u een Fresh-r hebt verkregen via een wederverkoper heeft deze wederverkoper ook toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens, die Vaventis van u verwerkt. De wederverkoper is eveneens gebonden aan deze Privacy Statement en zal daarmee niet in strijd handelen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer u een product of dienst bestelt, of wanneer u contact opneemt met Vaventis. Het gaat hierbij om gegevens als bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en veelal ook de plattegrond c q bouwtekening van uw verblijfsruimte en het beoogde ventilatieplan.  Ook nadat u klant bent geworden bij Vaventis worden deze persoonsgegevens verwerkt en verrijkt, bijvoorbeeld als geoffreerd, geinstalleerd, verbinding gelegd, gefactureerd, op juiste werking gecontroleerd wordt en/of een storing gemeld en verholpen wordt.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevensofwel de gegevens die de Fresh-r meet om de ventilatie in de verblijfsruimte(s) aan te sturen en u inzicht te verschaffen in de werking van uw Fresh-r kunnen gebruikt worden om de werking van de Fresh-r te verbeteren. Indien u dat laatste niet wilt kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar info@fresh-r.eu

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

Als klant van Vaventis hebt u recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die Vaventis van u heeft verwerkt. U kunt de inzage en correctie eenvoudig per brief aanvragen. Vermeld in de brief uw naam, adres en telefoonnummer en stuur deze samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Vaventis bv, Amersfoortsestraatweg 117, 1251 AV, Laaren.

College bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens heeft Vaventis aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het bijbehorende meldingsnummer is FG007475.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op

Met de uitleg in dit Privacy Statement vertrouwen we erop u inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop Vaventis omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over deze privacy statement of wilt u meer weten over de verwerking van gegevens door Vaventis? U kunt hiervoor contact opnemen met Vaventis via info[at]fresh-r.eu