De Fresh-r ventileert alleen als het nodig is, dankzij de ingebouwde CO2-sensor. Dit kost veel minder energie dan continue ventilatie. Gemiddeld gebruikt de Fresh-r slechts 6 Watt.

Alleen iets doen als het nodig is. Dat is slim. Daarom is Fresh-r uitgerust met CO2- en luchtvochtigheidsensoren. Als wordt gemeten dat CO2 of luchtvochtigheid stijgt, omdat iemand thuis komt, ververst Fresh-r automatisch de lucht.

Dat is goed voor het milieu, want er wordt geen energie verspild. Goed voor je huis, want schimmel krijgt geen kans. Goed voor jou, want verse lucht is gezond.